فعال شدن ژن‌ها با قرار گرفتن در معرض نانو مواد

محققان آزمایشگاه لورنس برکلی، دانشگاه Kentucky، Affymetrix و دانشگاه کالیفرنیا با همکاری یکدیگر دریافتند که قرار گرفتن سلول‌های پوست انسان در معرض نانولوله‌های کربنی چند جداره و نانوپیاز‌های کربنی چند جداره موجب توقف چرخه سلولی و افزایش مرگ سلول‌ها می‌شود. این گروه با بررسی نمودار توصیف ژنی سلول‌ها دریافتند که قرار گرفتن در معرض نانومواد موجب اختلال در تعدادی از مسیرهای سلولی می‌شود.