برگزاری کارگاه آموزشی فناوری‌نانو با حضور دانشمندان هندی در دانشگاه علوم پزشکی تهران

مرکز فناوری‌های نوین دانشگاه علوم پزشکی تهران، کارگاه آموزشی فناوری‌نانو را با حضور دانشمندان کشور هندوستان برگزار می‌نماید. این کارگاه که از ۲۶ تا ۲۸ آذرماه ۱۳۸۴ (۱۹-۱۷ دسامبر ۲۰۰۵ ) هر روز از ساعت ۱۳:۳۰-۸:۳۰ و در دو قسمت زیر انجام برگزار می‌شود.