بررسی خطرات نانومواد برای محیط زیست

آبان ۱۳۸۴- گروهی از دانشمندان و متخصصان دانشگاه رایس طی انجام تحقیقاتی به این نتیجه رسیده‌اند که فرایندهای تولید ۵ نانومادۀ آماده برای فروش شامل نقاط کوانتومی، نانولوله‌های کربنی و باکی‌بال‌ها، نسبت به تعدادی از فرایند‌های صنعتی رایج نظیر تصفیه نفت، خطرات کمتری برای محیط زیست دارند. دو نانوماده دیگر یعنی نانولوله‌ها و نانوذرات آلوموکسان (Alumoxane) در تولید خطراتی در حد و اندازه خطرات تولید شراب و آسپیرین دارند.