سمینار یک روزه هسته تخصصی نانوالکترونیک و نانومکانیک دانشگاه صنعتی شریف

هسته تخصصی نانوالکترونیک و نانومکانیک دانشگاه صنعتی شریف سمینار یک روزه‌ای به منظور ارائه گزارش میانی طرح‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را در روز چهارشنبه مورخ ۳۰/۹/۸۴ در آمفی‌تئاتر دانشکده فیزیک این دانشگاه برگزار می‌کند.