موفقیت‌آمیز بودن آزمایش داروی Renalan شرکت Altairnano

شرکت AltairNnano اعلام کرد توانسته است با موفقیت محصول جدید خود با نام RenalanTM را بر روی حیوانات آزمایش کند. این شرکت در سپتامبر ۲۰۰۵ آزمایش محصول جدید خود بر روی حیوانات را آغاز نمود. این محصول یکی از محصولات عاری از کلسیم و آلومینیوم و بر مبنای لانتان می‌باشد که برای کاهش سطح فسفات در انسان و حیوان به کار می‌رود.