برگزاری سمینار آخرین دستاوردهای فناوری‌نانو در دانشگاه تربیت مدرس

سمیناری با عنوان – آخرین دستاوردهای فناوری‌نانو – ۱۱ تا ۱۳ دی‌ماه سال جاری در دانشکده فنی دانشگاه تربیت مدرس با سخنرانی پروفسور غلامعلی منصوری، استاد دانشگاه ایلی‌نویز آمریکا توسط گروه فناوری‌نانو دانشکده فنی دانشگاه تربیت مدرس برگزار خواهد شد.

سمیناری با عنوان “آخرین دستاوردهای فناوری‌نانو” ۱۱ تا ۱۳ دی‌ماه سال جاری در دانشکده فنی دانشگاه تربیت مدرس با سخنرانی پروفسور غلامعلی منصوری، استاد دانشگاه ایلی‌نویز آمریکا توسط گروه فناوری‌نانو دانشکده فنی دانشگاه تربیت مدرس برگزار خواهد شد.
عناوین این همایش به شرح زیر می‌باشد:

۱٫ Non-Extensively of nanosystems
۲٫ Diamondoids as Molecular building blocks for nanotechnology
۳٫ Phase transitions in nanosystems.

علاقه‌مندان جهت ثبت نام با آدرس زیر تماس بگیرید:
تلفن: ۸۸۰۱۱۰۰۱ داخلی ۳۳۰۷
آدرس پست الکترونیک: ghadrdan@ modares.ac.ir
مکان: دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، گروه نانوتکنولوژی