حمایت‌های تشویقی ستاد در آذر ماه سال جاری

در آذر ماه سال جاری، کمیته منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در راستای حمایت‌های تشویقی این ستاد از دستاوردهای افراد،۵۰ مورد از درخواست‌های صورت گرفته را مورد حمایت قرارداده است.