فراخوان مقاله فناوری‌نانو برای نشریه فنی- مهندسی نفت و انرژی

نشریه فنی مهندسی نفت و انرژی در نظر دارد ویژه‌نامه‌ای با محوریت فناوری‌نانو و کاربرد آن در صنایع مختلف نفت و انرژی به چاپ برساند لذا بدینوسیله از کلیه علاقه‌مندان دعوت می‌شود که مقالات علمی خود را در این زمینه به دفتر نشریه ارسال دارند.