برگزاری سمینار تخصصی فتوکاتالیست های نانوساختار در دانشگاه صنعتی شریف

پژوهشکده علوم و فناوری نانو دانشگاه صنعتی شریف در نظر دارد با همکاری مرکز صنایع نوین وزارت صنایع سمینار تخصصی یک روزه تحت عنوان – فتوکاتالیست‌های نانوساختار – در پنجم بهمن ماه سال جاری برگزار نماید.