گزارشی از برگزاری هم اندیشی« نانولوله های کربنی، روش های تولید و کاربردهای آن در صنایع نفت و انرژی

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو به منظور کاربردی کردن تحقیقات و ایده های متخصصان کشور و نزدیکی فکری فضای علمی و دانشگاهی کشور با فضای کاربردی و صنعتی، طرح ایده پردازی کاربردی در فناوری نانو را اجرا کرده است. در این راستا گروه نفت و انرژی مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف با حمایت کمیته ترویج ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو، به منظور شناسایی پتانسیل های به کارگیری فناوری نانو در صنایع نفت و انرژی و بررسی ملاحظات لازم جهت وارد شدن فناوری‌نانو در این صنایع و تشخیص چالش‌ها و مزیت‌های پیش روی به کارگیری فناوری نانو، هم اندیشی هایی با حضور اساتید، صنعتگران و مسئولین کشور، هم اندیشی تحت عنوان « نانولوله های کربنی، روشهای تولید و کاربردهای آن در صنایع نفت و انرژی » در تاریخ بیست و ششم آذر ماه سال جاری در دانشگاه صنعتی شریف،با حضور محققان و صنعتگرانی از پژوهشکده صنعت رنگ، پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشگاه مواد و انرژی، ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، دانشگاه تربیت مدرس، سازمان انرژیهای نو و دفتر همکاریهای فناوری ریاست جمهوری برگزار را کرده است.