خلاصه‌ای از ایده‌های مطرح شده در پنج جلسه هم‌اندیشی ستاد

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو به منظور گردآوری ایده‌های محققان فناوری نانو و کمک به عملی سازی این ایده‌ها، طرح ایده‌پردازی فناوری نانو را اجرا می‌نماید. یکی از شیوه‌های بدست آوردن ایده‌ها از محققان،‌ برگزاری هم‌اندیشی با انگیزه ایجاد رقابت بین مراکز هم‌اندیشی است. به همین منظور، تا کنون مجموعه هم اندیشی‌هایی با موضوعات مختلف برگزار شده است. در این گزارش خلاصه‌ای از ایده‌های مطرح شده در پنج جلسه از این هم‌اندیشی‌ها ارائه می‌شود.