سمیناری علمی در زمینه رشد ZnSe نانوساختار روی سطح GaAs برگزار شد.

سمیناری علمی در زمینه رشد ZnSe نانوساختار روی سطح GaAs، به همت شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۵ روز سه¬شنبه ۱۳ دی ماه ۱۳۸۴ در آمفی‌تئاتر دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف برگزارشد.

New Page 2