برگزاری دومین گردهمایی مدیران آزمایشگاه های عضو شبکه

دومین گردهمایی مدیران آزمایشگاه های عضو شبکه با حضور مدیران آزمایشگاه های منتخب و تعدادی از مدیران دانشگاه ها و مراکز پژوهشی مربوطه، ۵ بهمن ماه ۱۳۸۴ از ساعت ۱۰ صبح در تهران برگزار خواهد شد.

دومین گردهمایی مدیران آزمایشگاه های عضو شبکه با حضور مدیران آزمایشگاه های منتخب و تعدادی از مدیران دانشگاه ها و مراکز پژوهشی مربوطه، ۵ بهمن ماه ۱۳۸۴ از ساعت ۱۰ صبح در تهران برگزار خواهد شد. این گردهمایی با هدف تبادل نظر مدیران آزمایشگاه های عضو و بررسی تجربه یک سال گذشته شبکه برگزار می شود. برنامه گردهمایی و آدرس محل برگزاری به صورت زیر خواهد بود:
۱۰:۳۰-۱۰ خوشامدگویی و گزارش فعالیت های شبکه در یک سال گذشته
۱۱- ۱۰:۳۰ سخنرانی یکی از مسئولین
۱۲:۱۵- ۱۱ ارایه نظرات مدیران آزمایشگاه ها
۱۳:۳۰- ۱۲:۱۵ نماز و ناهار
آدرس محل برگزاری گردهمایی: تهران، خیابان سهروردی، خیابان شهید میرزایی زینالی شرقی ، هتل ونووس