سمینار آخرین دستاوردهای فناوری‌نانو در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد

سمیناری با عنوان آخرین دستاوردهای فناوری‌نانو ۱۱ تا ۱۳ دی‌ماه سال جاری با سخنرانی پروفسور غلامعلی منصوری، استاد دانشگاه ایلی‌نویز آمریکا با حضور تعدادی از دانشجویان، محققان و علاقه‌مندان به فناوری‌نانو توسط گروه فناوری‌نانو دانشکده فنی دانشگاه تربیت مدرس در اتاق کنفرانس دانشکده فنی دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.

New Page 2