ساخت تراشه رایانه‌ای کوانتومی مقایس‌پذیر

این تراشه اولین بار توسط محققان دانشگاه میشگان؛ کریستوفر مونرو و همکارانش ساخته شد. آنها امیداوارند بتوانند از این تراشه و با کمک فناوری‌های کنونی تولید نیمه‌رسانا، رایانه‌های کوانتومی بسازند.

New Page 2