نانوذرات با خواص مغناطیسی تقویت‌شده

نانوذرات مغناطیسی خواص امیدبخشی نشان داده‌اند که می‌توان از آنها به عنوان عوامل مؤثر در افزایش وضوح تصویر جهت افزایش کارآیی تشخیص سرطان با استفاده از تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI)، از این بردن سلول‌های بدخیم سرطانی از طریق گرم کردن آنها و رهاسازی هدفمند داروها استفاده کرد.

نانوذرات مغناطیسی خواص امیدبخشی نشان داده‌اند که می‌توان از آنها به عنوان عوامل مؤثر در افزایش وضوح تصویر جهت افزایش کارآیی تشخیص سرطان با استفاده از تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI)، از این بردن سلول‌های بدخیم سرطانی از طریق گرم کردن آنها و رهاسازی هدفمند داروها استفاده کرد.
هم‌اکنون محققان دانشگاه Idaho نوع جدیدی از نانوذرات را توسعه داده‌اند که میدان مغناطیسی آنها ۱۰ برابر قوی‌تر از میدان مغناطیسی نانوذرات اکسیدآهن است و می‌توانند به تصاویر واضح‌تری از تومورهای کوچک با دستگاه MRI و هدف‌گیری دقیق‌تر تومورها منجر شوند.
این محققان به سرپرستی دکتر You Qiang نانوخوشه‌های آهنی را سنتز و سپس آنها را با لایه نازکی از اکسیدآهن پوشش دادند. این محققان همچنین توضیح دادند با این روش چگونه می‌توان نانوذرات را با اندازه دقیق بین ۲ تا ۱۰۰ نانومتر ایجاد کند.
مشخصات این نانوساختارها نشان می‌دهد که ممان مغناطیسی آنها به اندازه ذرات بستگی دارد. ذرات با قطر ۳ نانومتر ممان مغناطیسی ۸۰ و ذرات ۱۰۰ نانومتری ممان مغناطیسی ۲۰۵ دارند که نزدیک به مقدار نهایی آهن خالص می‌باشد. در حالی که ممان مغناطیسی نانوذرات اکسیدآهن بین ۲۰ تا ۳۰ است.
نتایج این کارپژوهشی در مقاله‌ای با عنوان:
” Iron/iron oxide core-shell nanoclusters for “biomedical application
در مجلۀ Nanoparticle Research گزارش شده است.