کشف مولکول‌هایی که راه می روند

Talat Rahman از دانشمندان نظریه‌پرداز در زمینه فیزیک ماده چگال و از اساتید برجسته فیزیک دانشگاه Kansas می‌باشد و بر روی فیزیک نامومواد و سطوح جامد و فصل مشترک‌ها کار می‌کند، تک مولکولی کشف کرده که می‌تواند روی دو پای خود راه برود. کشف این مولکول‌ راه‌پیما اگر چه بزرگترین رویداد علمی سال ۲۰۰۵ نیست اما از سوی مؤسسه فیزیک آمریکا به عنوان یکی از ۲۵ رویداد برتر فیزیکی این سال نام برده شده است. اهمیت این کشف در حل موضوعات فنی مانند رشد لایه نازک، توسعه مواد جدید و بکارگیری مناسب خواص نانومواد، کنترل مشخصه‌های کاتالیزورها و خوردگی می‌باشد.

New Page 2