معرفی پتنت هفته: پلاستیک‌های پایدار شده با اکسید روی

معرفی پتنت شماره US6884501 با عنوان: پلاستیک‌های پایدار شده با اکسید روی حاوی چند لایه‌های مقاوم در برابر سایش