گامی به سوی ابررایانه‌های کوانتومی

دانشمندان آکسفورد با خلق روشی جدید به نام bang-bang برای نگهداشتن اطلاعات کوانتومی گام دیگری به سوی ابررایانه‌های کوانتومی برداشته‌اند. در این روش تولید هر گرم از مولکول‌های نانومقیاس، ۷ میلیون پوند هزینه دارد اما این مولکول‌ها تنها ۱۰ اتم دارند و همین باعث پائین آمدن قیمت آن خواهد شد.