حمایت‌های تشویقی ستاد در دی ماه سال ۱۳۸۴

در دی ماه سال جاری، کمیته منابع انسانی ستاد ویژ&#۱۷۲۸ توسع&#۱۷۲۸ فناوری نانو در راستای حمایت‌های تشویقی این ستاد از دستاوردهای افراد،۷۰ مورد از درخواست‌های صورت گرفته را مورد حمایت قرارداده است. از این تعداد ۳ مورد شرکت در کنگره‌های خارجی، ۸ مورد پایان‌نامه دکتری، ۴۰ مورد پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، ۱۷ مورد مقاله ISI و ۲ مورد مقاله داخلی بوده‌‌اند.

New Page 2