دومین گردهمایی مدیران شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو برگزار شد

دومین گردهمایی مدیران آزمایشگاه‌های عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو با حضور مدیران مراکز عضو، مدیران کمیته‌های فناوری‌نانو وزارتخانه‌های عضو ستاد و مدیران کارگروه‌های مختلف ستاد ویژه توسعه فناوری نانو روز چهارشنبه ۵ بهمن در تهران برگزار شد.