سخنرانی علمی در زمینه نانولوله‌های کربنی

پژوهشگاه مواد و انرژی نشستی علمی را با عنوان:
نانولوله کربنی، اساسی‌ترین نانوساختار در علوم و فناوری نانو – برگزار می کند.

New Page 2