انتصاب آقای دکتر حمیدی به عنوان دبیر کمیته فناوری نانو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

طی حکمی از جانب آقای دکتر رسول دیناروند معاون غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آقای دکتر مهرداد حمیدی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز برای پیشبرد هرچه بهتر وظایف این کمیته به عنوان دبیر کمیته فناوری‌نانو این وزارت خانه منصوب شدند.