توضیح رفتار دمایی و الکتریکی نانولوله‌ها توسط تئوری جدید

محققان دانشگاه ایلی‌نویز پیشرفت تئوری بسیار مهمی در زمینه درک چگونگی توزیع انرژی و تجزیه دمایی در نانولوله‌های کربنی فلزی ایجاد نموده‌اند. این اکتشاف به تسهیل انتقال نانولوله‌های کربنی از آزمایشگاه به صنعت و بازار کمک می‌کند.