برگزاری پنجمین نشست بین‌المللی سرمایه‌گذاری در نانو

کنفرانس مجمع بین‌المللی تجارت (IBF) پنجمین نشست بین‌المللی خود را در زمینه سرمایه‌گذاری نانو در ۳۱ ژانویه ۲۰۰۶ برگزارکرد. این کنفرانس به بررسی دقیق توسعه فناوری‌نانو، تعیین بهترین راههای پیشرفت این علم و ابتکارات راهبردی درجهت تاثیرات این فناوری بر تجارت پرداخت.

New Page 2