طرح اروپا برای فناوری نانو در دهه بعد

اتحادیه اروپا در نظر دارد که متعادل‌ترین شیوه جهت توسعه فناوری نانو را پیدا کند ودراین راستا در حدود ۰۰۰/۸۰۰ دلار جهت توسعه فناوری نانو سرمایه‌گذاری کردند. این شیوه ها معرف سیاست تحقیق و توسعه اروپاست و از آنها در جهت تعیین زمینه‌های توسعه و توزیع در تحقیقات آینده استفاده می‌کنند.