هفت اصل در گزارشگری فناوری نانو

فناوری نانو، حداقل در زمینه روزنامه‌نگاری، به یک صنعت روبه رشد تبدیل شده است. در سال ۲۰۰۴، حدود ۱۲۳۴۳ مطلب در زمینه فناوری نانو به چاپ رسیده است (این عدد حدود ده برابر تعداد شرکت‌هایی است که واقعاً در زمینه نانو کار می‌کنند)؛ در حالی که در سال ۲۰۰۳ این رقم برابر ۷۶۳۱ بود. در دو ماهه اول سال ۲۰۰۵، فقط کلمه فناوری نانو بیش از ۲۶۰۰ بار در انتشارات عمومی ذکر شده است. اغلب اوقات این مطالب اطلاعات مفید کمی برای افزایش درک خواننده عمومی از فناوری نانو دربردارند و حتی در بسیاری موارد، خواننده در تشخیص تفاوت مابین واقعیت و رویا سردرگم می‌شود.

New Page 2