معرفی کتاب هفته:مبانی فناوری نانو، انقلاب صنعتی جدید بشر در صنایع مهندسی و بیولوژی

این کتاب توسط اریک درکسلر تألیف و توسط مهندس بهروز احمدی در سال ۱۳۸۴ ترجمه و بوسیله انتشارات جهان نو با شماره شابک۹۶۴۸۴۵۸۲۰۰ منتشر شده است.

نام کتاب:مبانی نانوتکنولوژی، انقلاب صنعتی جدید بشر در صنایع مهندسی و بیولوژی
تألیف: اریک درکسلر
مترجم: مهندس بهروز احمدی
ناشر: انتشارات جهان نو
تاریخ انتشار: ۱۳۸۴
این کتاب در چهار فصل دسته‌بندی شده است و به مباحثی چون موتورهای خلقت، ماشین‌های پروتئینی زیستی، طراحی با پروتئین‌ها و نانورایانه‌ها، رشد مولکول‌ها و اندام، شبیه‌سازی، فناوری‌ نمو، قطعه‌سازی مولکولی در فناوری‌نانو با تشریح مسائلی مانند کنترل چیدمان مولکولی، تصاویرIMM ، کشت نانولوله‌ها، ترکیب نانو لوله با پلیمر و DNA مهندسی شده می‌پردازد.
فصل آخر کتاب نیز به برتری فناوری‌نانو نسبت به سایر فناوری‌ها و مشخصات تازه‌ترین محصولات این فناوری پرداخته است.