سخنرانی آقای دکتر رفیعی تبار در سلسله سخنرانی های بزرگان علم

جناب آقای پروفسور رفیعی‌تبار عضو هیئت علمی پژوهشکده دانش‌های بنیادی ۲۶ بهمن ماه سال جاری، ساعت ۱۵ در پژوهشگاه هوافضای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پنجمین جلسه از سلسله سخنرانیهای بزرگان علم، دانش، فرهنگ و ادب کشور در زمینه علوم و فناوری‌نانو سخنرانی خواهد کرد.

New Page 2