ده روش فناوری‌نانو برای حفاظت از زندگی انسان

در مورد فناوری‌نانو دو نوع اظهارنظر وجود دارد، یکی این‌که فناوری‌نانو دنیا را از نابودی حفظ خواهد نمود و دیگری این‌که حیات را به طور کلی نابود خواهد ساخت. این دو ادعا هر دو تا حدی اغراق آمیز می‌باشند و در این میان آنچه که حتمی به نظر می‌رسد این است که نانوعلم، علمی است با محوریت زیست‌شناسی و شیمی و هم‌اکنون سطح وسیعی از انواع دستاوردها را پیش روی ما قرار داده است که هر کدام به گونه‌ای قادرند از زندگی ما محافظت نمایند. بعضی از آنها مانند اشع&#۱۷۲۸ فرابنفش که برای محافظت از لوازم آرایش و لباس کاربرد دارد، چند سالی است که به وفور در اطراف ما مشاهده می‌شود، برخی دیگر مانند غذاداروها که قادرند باعث تأثیر بیشتر مواد غذایی موجود روی بدن شوند، ورود خود به فروشگاه‌ها را آغاز نموده‌اند و نمون&#۱۷۲۸ آزمایشگاهی بعضی دیگر مانند سیستم‌های پیشرفته تشخیص بیماری و سیستم‌های رهاسازی دارو، ساخته شده است؛ اما برای تجاری شدن به چند سال زمان نیاز دارند. واقعیت این ‌است که فناوری‌نانو عامل تقویت کنند&#۱۷۲۸ علوم حیاتی می‌باشد و به عنوان ابزاری با مهارت، دنیای نانو را اداره می‌نماید و به زودی به‌طور فراگیری برای همگان قابل استفاده خواهد شد و سرعت این روند نیز روز به روز در حال افزایش است.

New Page 2