سمینار و هم اندیشی فوتوکاتالیست های نانوساختار برگزار شد

سمینار و هم اندیشی فوتوکاتالیستهای نانوساختار، با حضور حدود ۱۵۰ نفر از محققان، صنعتگران و دانشجویان کشور در دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف توسط مرکز صنایع نوین وزارت صنایع و معادن و پژوهشکده علوم و فناوری نانو دانشگاه صنعتی شریف در۵ بهمن ماه سال ۱۳۸۴ برگزار شد.

New Page 2