تعیین اندازه نانوذرات در مجاری میکروسیالی

Daniel T.Chiu و همکارانش در دانشگاه واشنگتن، فناوری جدیدی برای تعیین اندازه نانوذرات گسترش داده‌اند، که می‌تواند در سیستم‌های نانوسیالی مورد استفاده قرار گیرد. در این روش از طیف‌سنجی همبستگی کانونی (CCS) برای اندازه‌گیری اندازه نانوذرات فلوئورسانت و غیر فلوئورسانت که بین ۵/۵ تا ۱۵۰ نانومتر هستند، استفاده می‌شود.

دانیل چیو و همکارانش در دانشگاه واشنگتن، فناوری جدیدی برای تعیین اندازه نانوذرات گسترش داده‌اند، که می‌تواند در سیستم‌های نانوسیالی مورد استفاده قرار گیرد. در این روش از طیف‌بینی همبستگی هم کانونی (CCS) برای اندازه‌گیری اندازه نانوذرات فلوئورسانت و غیر فلوئورسانت که بین ۵/۵ تا ۱۵۰ نانومتر هستند، استفاده می‌شود.
سنتز نانوذرات در میکرورآکتورها یا سیستم‌های نانوسیالی به ما اجازه می‌دهد که اندازه آنها را به دقت کنترل کنیم. همچنین این امکان را فراهم می‌کند که از شرایط واکنش نمونه‌برداری شود. به طور کلی توصیف نانوذرات با استفاده از تجهیزات پراش نور یا میکروسکوپی الکترونی انجام می‌شود.
توانایی تعیین اندازه ذرات در مجاری میکروسیالی، بازخوانی بلادرنگ و توانایی بهینه کردن واکنش‌ها را موجب می‌شود. ولی در این روش‌ها، برای پراش نوری نیاز به تغلیظ نمونه است و روش‌های روبشی نیز برای نانوذرات موجود در محلول مناسب نیستند. چیو می‌گوید: “ما این تکنیک را به این دلیل گسترش دادیم که هیچ روش عمومی برای تعیین اندازه غلظت‌های پایین نانوذرات در حجم‌های کوچک، نظیر آنچه در نانوسیالات دیده می‌شود، وجود ندارد. وی معتقد است؛ CCS مزیت‌های ویژه‌ای در توصیف نانوذرات، ذرات پلیمری، موجودات زنده مانند ویروس‌ها و DNA دارند.
در این روش یک مجرایL شکل را که از یک انتها مسدود شده است به یک میکروکانال که تعدادی نانوذرات در درون آن در حال حرکت هستند وارد می‌کنند. نانوذرات این مجرای L شکل به کندی و به صورت براونی در حال حرکت می‌باشند. سپس لیزری با هندسه هم‌کانون بر روی آن متمرکز شده و فوتون‌های پراکنده شده از ذرات در حین عبور ثبت می‌شوند. از منحنی‌های همبستگی مربوط به این فوتون‌ها جهت تعیین اندازه این ذرات استفاده می‌شود.
چیو و همکارانش در حال حاضر در حال پیشرفته کردن این روش برای اندازه‌گیری ذرات بسیار کوچک‌تر و همچنین استفاده از آن برای مطالعات زیست شناسی هستند.
این محققان نتایج کار خود را در Journal Of American Chemical Society منتشر کرده اند.