آرایش نوارهای DNA به منظور تشکیل الگوهای خاص

محققان دانشگاه Duke و انستیتو تحقیقاتی علوم کره جنوبی، نوارهای DNA را به صورت آرایه‌هایی مرتب کرده‌اند که هر نوار دارای وضعیت برنامه‌ریزی شده‌ای بوده و می‌تواند به طور مجزا مورد توجه قرار گیرد. DNAهایی که به این طریق مرتب شده‌اند را می‌توان به عنوان الگوهایی برای سازمان‌دهی عناصر در تجهیزات الکترونیکی و نوری نانومقیاس بکاربرد.