برگزاری همایش کاربردهای فناوری نانو در پزشکی

همایشی با عنوان کاربردهای فناوری‌نانو در پزشکی، یکشنبه ۸۴/۱۲/۷ ساعت ۸ الی۱۴:۳۰ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران با حمایت انجمن علمی پژوهشی پزشکی اساء دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران و با همکاری ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، انجمن نانوفناوری ایران، گروه پژوهشی ایده های نو ، کانون نانوبیوتکنولوژی ایران و بیمه پارسیان برگزار خواهد شد.

همایشی با عنوان کاربردهای فناوری‌نانو در پزشکی، یکشنبه ۷/۱۲/۸۴ ساعت ۸ الی۱۴:۳۰ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران با حمایت انجمن علمی پژوهشی پزشکی اساء دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران و با همکاری ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، انجمن نانوفناوری ایران، گروه پژوهشی ایده های نو ، کانون نانوبیوتکنولوژی ایران و بیمه پارسیان برگزار خواهد شد.
برنامه سخنرانی‌های پیش‌بینی شده برای این سمینار به شرح زیر می‌باشد:
جناب آقای دکتر رعنایی نانو بیوسنسورها
جناب آقای دکتر رمضانی کاربردهای فناوری‌نانو در درمان سرطان
جناب آقای دکتر پورمند کاربردهای بالینی فناوری‌نانو در پزشکی
جناب آقای دکتر عقابیان کاربرد فناوری‌نانو در MRI
سرکار خانم دکتر حقگو کاربرد فناوری‌نانو در زمینه دارورسانی
مکان برگزاری : تهران ، خ دکتر شریعتی ، خ خاقانی (زرگنده) ، خ عطاری مقدم ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران
نشانی پایگاه اینترنتی: irannanotech.ir
پست الکترونیک: esa.society@gmail.com