نانوذرات مغناطیسی، تشخیص متاستاز را بهبود می‌بخشند

یکی از فاکتورهای بسیار مهم در طول دوره درمان سرطان، درگیری گره‌های لنفاوی بیمار می‌باشد. با این حال امروزه روش‌های خیلی کمی وجود دارد که همانند بیوپسی کامل جراحی، بیانگر قطعی درگیری‌های گره‌های لنفاوی باشد. در حالی که محققان به طور فزاینده‌ای در پی گسترش انواع مختلفی از روش‌های تصویربرداری غیر تهاجمی همانند MRI, PET و ماوراء‌صوت در تشخیص درگیری گره‌های لنفاوی هستند، هنوز اجماع کاملی بر برتری این روش‌ها نسبت به بیوپسی گره‌های لنفی از طریق جراحی وجود ندارد.

New Page 2