نفوذ به دنیای سلول‌های زنده نانومقیاس

محققان گروه علم و فناوری زیست‌پزشکی پیشرفته آزمایشگاه ملی Oak- Ridge موفق به تولید نانوسوزن‌هایی شدند که قادر به پیمایش تک تک سلول‌های زنده می‌باشند.

محققان گروه علم و فناوری زیست‌پزشکی پیشرفته آزمایشگاه ملی Oak- Ridge موفق به تولید نانوسوزن‌هایی شدند که قادر به پیمایش تک تک سلول‌های زنده می‌باشند.
قبل از این، تیم تحقیقاتی فوق به رهبری دکتر Dinh آنتی‌بادی‌ها را به انتهای سوزنی متصل می‌کردند که به محض ورود آنتی‌بادی‌ها به درون سلول‌ها، به مواد شیمیایی ویژۀ درون سلول‌ها که محققان مورد برررسی قرار می‌دهند، می‌چسبیدند. ترکیب آنتی بادی‌ها و اشعه لیزر حاصل از سوزن پروب، باعث انجام یک واکنش با این مواد شیمیایی و درخشش و تابندگی آنها می‌شود.
با پیشرفت چنین تحقیقاتی انتظار می‌رود، انقلابی عظیم در شناسایی، تشخیص و درمان بیماری‌ها، در مقیاس نانو واقع شود. در حقیقت، این تحقیقات به حدی مهم می‌باشند که مؤسسه ملی سرطان(NCI) بودجه ۵ ساله‌ای را به میزان ۳/۱۴۴ میلیون دلار را اختصاص به فعالیت‌های ابتکاری در زمینه تحقیقات سرطان داده است.