آسیب شناسی سرمایه‌گذاری آمریکا در بخش تحقیق و توسعه

بر اساس پیش‌بینی سالانه مجله R&D MAGAZINE کل سرمایه‌گذاری در زمینه تحقیق و توسعه درسال ۲۰۰۶، با ۹/۲ % افزایش به رقم ۳۲۹ میلیون دلار خواهد رسید.کسری بودجه دولت فدرال تأثیر زیادی را بر میزان سرمایه‌گذاری بر روی پروژه های R&D در همه سطوح گذاشته است.

New Page 2