برگزاری نشست هسته‌های تخصصی نانولایه‌های نازک و نانومحاسباتی در دانشگاه صنعتی شریف

در راستای ارائه گزارش میانی طرح‌‌های فناوری‌نانو وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پژوهشکده علوم و فناوری نانو و قطب علمی نانوساختارها اقدام به برگزاری نشست هسته‌های تخصصی نانولایه‌های نازک و نانومحاسباتی با حضور اعضاء علمی هسته تخصصی در روز چهارشنبه مورخ ۱۰/۱۲/۸۴ در آمفی‌تئاتر دانشکده فیزیک می‌نماید.

در راستای ارائه گزارش