برگزاری نشست هسته‌های تخصصی نانوذرات و پودرها در دانشگاه صنعتی شریف

در راستای ارائه گزارش میانی طرح‌‌های فناوری‌نانو وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پژوهشکده علوم و فناوری نانو و قطب علمی نانوساختارها اقدام به برگزاری نشست هسته‌های تخصصی نانوذرات و پودرها با حضور اعضاء علمی هسته تخصصی در روز پنج‌شنبه مورخ ۱۱/۱۲/۸۴ در آمفی‌تئاتر دانشکده فیزیک می‌نماید.

در راستای ارائه گزارش میانی طرح‌‌های فناوری‌نانو وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری، پژوهشکده علوم و فناوری
نانو و قط