کامپوزیت‌های نانولوله‌- الماس

یک ماده هیبریدی جدید که از الماس و نانولوله‌های کربنی تشکیل شده است، می‌تواند کاربردهایی در ردیاب‌های زیستی تا نمایشگرهای مسطح داشته باشد.

مهر ۱۳۸۴- یک ماده هیبریدی جدید ک