ارائه نظریه المان‌های مدار نوری یا الکترونیک نوری

مهندسان دانشگاه پنسیلوانیا نظریه مربوط به روشی برای کوچک‌سازی الکترونیک را مطرح کرده‌اند که در صورت محقق شدن آن می‌توان در الکترونیک به جای الکترون از نور استفاده نمود. دانشمندان برای رهایی از محدودیت فناوری موجود و انجام تحقیقاتی برای ایجاد الکترونیک کوچک‌تر، سریع‌تر و با بازدهی انرژی بیشتر تمام طیف الکترومغناطیسی از انرژی فرکانس پایین آن که در الکترونیک معمولی روزمره به کار می‌رود تا انرژی فرکانس بالای پرتوهای گاما را به دقت مورد بررسی قرار داده‌اند.

۲۳ مهر ۱۳۸۴- مهندسان دانشگاه پنس