دستیابی دانشجوی ایرانی به روشی جدید برای رهایش هدفمند و موثر دارو

دکتر عبدالحمید علیزاده، دانشجوی دانشگاه بوعلی سینا با همکاری محققان دانشکده شیمی دانشگاه اونتاریوی غربی کانادا در تحقیقات خود به روش جدیدی برای رهاسازی نانوذرات آلی متصل به نانوذرات طلا دست یافتند که می‌تواند در آینده در ساخت حسگرهای شیمیایی پیشرفته و همچنین رهایش هدفمند و موثر دارو در مبتلایان به سرطان مورد استفاده قرار گیرد.