ساخت آرایه‌های نوری ۲ بعدی با چیدن نانوکره‌ها توسط نور

دانشمندان انگلیسی موفق به ساخت آرایه‌ای ۲ بعدی از ذراتی شدند که به وسیله نور کنار هم نگه داشته می‌شوند.