ساخت نوعی نانوذرات پلیمری برای رهاسازی هوشمند دارو

یک تیم تحقیقاتی بین المللی با استفاده از نانوذرات پلیمری خاصی، موفق به ساخت نوع جدیدی از انتقال دهنده های دارویی شدند که می تواند با جمع شدن در تومورهای مغزی و رها سازی هوشمند دارو در آن، مانع از تولید پروتئین های رشد دهنده سلول های سرطانی بدخیم شود.

یک تیم تحقیقاتی بین المللی با استفاده از نانوذرات پلیمری خاصی، موفق به ساخت نوع جدیدی از انتقال دهنده‌های دارویی شدند که می‌تواند با جمع شدن در تومورهای مغزی و رها سازی هوشمند دارو در آن، مانع از تولید پروتئین‌های رشددهنده سلول‌های سرطانی بدخیم شود.
این تیم تحقیقاتی به رهبری دکتر آگهارد کولر از دانشگاه رزنبورگ آلمان، با استفاده از پلیمر-B پلی (-Lلاکتیک اسید) نانو ذره‌ای غیر سمی ایجادکرده‌اند که می‌تواند به گستره وسیعی از سلول‌ها بچسبد. آنها از یک پادتن تک سلولی برای تشخیص پروتئین‌های سطح سلول‌های سرطانی بدخیم استفاده کردند، که به عنوان راهنما و حامل دارو به سلول هدف عمل می‌کند. به منظور ردیابی نانوذرات در بدن، از رنگ‌های فلوئورسانت استانداردی استفاده شده است که می‌توان با میکروسکوپ‌های مخصوص، آنها را ردیابی کرد. عامل دارویی مورد استفاده در این نوع حامل‌ها، از دو جزء الیگونوکلئوتید انتخاب شده است که سنتز اجزای کلیدی تومور مغزی را، یعنی غشای سلول‌های gliobastoma را، مختل می‌کند.
در نهایت این گروه تحقیقاتی بر روی این نانوذرات جزء دیگری با نام واحد تخریب‌کننده غشاء قرار داده‌اندکه حاوی اسیدآمینه L-Valine است و وظیفه آن کمک به نانوذرات جهت رهاسازی به موقع و صحیح دارو در تومور است.
تست های آزمایشگاهی انجام شده بر روی تومورهای gliobastoma با نانوذرات پلیمری نتایج خوبی را نشان داده است، در این آزمایش‌‌های عملی بعد از تزریق کمپلکس دارویی و رسیدن آن به تومور، واحد تخریب غشاء، نانوذرات را قادر می‌سازد تا آندوزم هایی را که به طور طبیعی اطراف سلول را احاطه کرده‌اند از بین ببرند.
گزارش کامل این پروژه در مجله Bioconjugate Chemistry به منتشر شده است.