گزارشی از برگزاری نشست هسته‌های تخصصی نانولایه‌های نازک و نانومحاسباتی

نشست هسته‌های تخصصی نانولایه‌های نازک و نانومحاسباتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، توسط پژوهشکده علوم و فناوری‌نانو و قطب علمی نانوساختارهای دانشگاه شریف جهت ارائه گزارش انجام کار طرح‌‌های فناوری‌نانو که با حمایت این وزارت‌خانه انجام می‌شوند، چهارشنبه دهم اسفند ماه ۸۴ در آمفی‌تئاتر دانشکده فیزیک این دانشگاه و با حضور اعضاء علمی هسته تخصصی، دانشجویان و علاقمندان به این موضوع برگزار شد.

نشست هستههای تخصصی نانولایههای نازک و نانومحاسباتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، توسط پژوهشکده علوم و فناورینانو و قطب علمی نانوساختارهای دانشگاه شریف جهت ارائه گزارش انجام کار طرحهای فناورینانوکه با حمایت این وزارتخانه انجام میشوند، چهارشنبه دهم اسفند ماه ۸۴ در آمفیتئاتر دانشکده فیزیک این دانشگاه و با حضور اعضاء علمی هسته تخصصی، دانشجویان و علاقمندان به این موضوع برگزار شد.
در ابتدای این نشست آقای دکتر شکری از دانشگاه شهید بهشتی در مورد انواع روشهای لایهنشانی الماس صحبت کردند و سپس به بررسی لایهنشانی توسط جت قوس الکتریکی پرداختند. ایشان هیچ گونه نتایجی از کار خود ارائه ندادند و صرفاً در مورد دستگاهی که ساخته و set up کرده بودند، صحبت کردند، پس از ایشان آقای دکتر شجاع از دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف در مورد تعیین میدان الاستیک در لایههای نازک با نقایص نانومتری به ایراد سخنرانی پرداختند. ایشان با استفاده از مکانیک تئوری و کاربردی به بررسی مطلب مورد نظر خود پرداختند. سپس آقای دکتر میرحبیبی از پژوهشکده صنایع رنگ در مورد تهیه نانوآلفا آلومینا صحبت کرد. آقای دکتر میرحبیبی ابتدا در مورد خواص فاز – αAl2O3 صحبت کرده و سپس به بررسی انواع روشهای سنتز آن پرداخت.
سپس آقای دکتر محمدرضا غلامی از دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شریف درمورد بررسی ساخت نانورشتههای کربنی با استفاده از کاتالیستهای فلزات واسطه سخنرانی کرد. ایشان برای ساخت نانولوله های کربنی از Ni به عنوان کاتالیست استفاده کردهاند. در استفاده از این روش در هنگام ساخت نانولولههای کربنی، نانومیلهها و فولرینها نیز به صورت جانبی ایجاد میشوند، که باید از محصول اصلی جداشوند و در پایان آقای دکتر حسین احمدیکیا از دانشگاه بوعلی سینا همدان، قسمت اول گزارش کار خود را در مورد انتقال حرارت و جریان با سرعت زیاد در میکروکانالها ارائه دادند و ارائه قسمت دوم را به نشست بعدی موکول کرد.