دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد: تحلیل عوامل اجتماعی موثر بر توسعه فناوری‌نانو در ایران

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان:
تحلیل عوامل اجتماعی موثر بر توسعه فناوری‌نانو در ایران که توسط آقای ابراهیم حیدری در دانشکده مهندسی دانشگاه همدان با حمایت ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو و با راهنمایی دکتر سید سپهر قاضی نوری و دکتر عباس صمدی انجام شده است، ساعت۱۱ صبح پنجشنبه بیست و پنجم اسفند ماه سال جاری در سالن سمعی بصری این دانشکده برگزار خواهد شد.