نمایشگاه‌های سیار برای آشنایی دانش‌آموزان با فناوری نانو

نمایشگاه‌های سیاری که به طور دوره‌ای در ایالات مختلف آمریکا برگزار می‌شوند، دانش‌آموزان را با مفاهیم دنیای نانو آشنا می‌کنند.

نمایشگاه