گزارشی از برگزاری سمینار کاربردهای فناوری نانو در پزشکی

همایشی با عنوان کاربردهای فناوری نانو در پزشکی چهاردهم اسفند ماه سال جاری توسط کمیته فناوری نانو وزارت بهداشت و معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با حضور جمعی از محققان و دانشجویان برگزار شد.

همایشی با عنوان کاربردهای فناوری نانو در پزشکی چهاردهم اسفند ماه سال جاری توسط کمیته فناوری نانو وزارت بهداشت و معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با حضور جمعی از محققان و دانشجویان برگزار شد. در این همیاش که در دو بخش صبح و بعد از ظهر انجام گرفت، ابتدا آقای دکتر میری معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ضمن خیرمقدم به حضار و مهمانان راجع به اهمیت فناوریهای نوظهور و رسالت پژوهشگران صحبت کردند. ایشان در ضمن صحبتهای خود با اشاره به این که هدف از برگزاری این سمینار ترویج فناوری نانو و کمک به افزایش کیفی و کمی تحقیقات در زمینه کاربردهای فناوری نانو در پزشکی بوده است، فناوریهای نوین را عامل مهم اقتدار، ابزارساز و تاریخساز دانستند، در ادامه قسمت اول این همایش با ریاست دکتر حمیدی عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز آغاز شد. در اولین سخنرانی آقای دکتر دیناروند، معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشارهای به سیاستهای ملی توسعه فناوری نانو در غالب برنامه راهبرد آینده، تکمیل زنجیره علم تا محصول را در محوریت بازار دانستند و آن را باعث تولید ثروت در جامعه و افزایش کیفیت زندگی مردم عنوان کردند و افزودند که مصرف داروهای ضد سرطانی و بیماریهای قلبی، نشان دهنده پائین بودن کیفیت زندگی مردم است، از طرفی بالا بودن سهم مردم در هزینه سلامت و پائین بودن شانس سلامت و نارضایتی مردم از اثربخشی داروها، تشدید کننده این عوامل است و این در حالی است که فناوریهای نوظهور مانند فناورینانو با رسانش دارو به صورت هدفمند، بیماریهای مهلکی مانند سرطان را میتوانند مهار کنند، لذا وزارت بهداشت ۸۰% بودجه تحقیقات خود را صرف انجام پروژههای تحقیقاتی در راستای اولویت مانند درمان سرطان کرده است. البته حمایت از تحقیقات در کنار تقویت تعاملات بین بخش خصوصی و محققان و ترویج فناورینانو انجام خواهد شد. وی در پایان ضمن اشاره به ارتقاء رتبه علمی ایران در بین کشورهای فعال در فناوری نانو، تشکیل قطبهای علمی در زمینه فناورینانو را راهی برای دستیابی به اهداف آرمانی رشد این فناوری در کشور بیان کرد.
پس از سخنرانی آقای دکتر دیناروند، در بخش علمی همایش خانم دکتر فرناز اسماعیلی از دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره عناوین زیر به سخنرانی پرداخت.
• استفاده از نانوذرات در درمان سرطان
• عوامل ایجاد کننده و تشدید کننده سرطان، رشد سلولهای توموری
• نحوه سنتی درمان سرطان
• استفاده از لیپوزومها و نانوذرات در درمان سرطان
• نفوذپذیری نانوذرات به مغز استخوان
• کارایی سیستمهای نانوذرهای
• نیمه عمر گردش خون نانوذرات
• تأثیر نانوذرات در رسانش دارو
• تأثیر نانوذرات مغناطسیی در هدفمند کردن رسانش دارو
پس از ایشان آقای دکتر مهدیپور دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه شیراز درباره تأثیرات نانوذرات مغناطیسی در علوم زیست پزشکی صحبت کردند. عناوین سخنرانی ایشان عبارت بودند از:
• استفاده از نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن در پزشکی
• آشنایی با مواد و خواص مغناطیسی
• کاربرد نانوذرات مغناطیسی در دارورسانی هدفمند، درمان سرطان و بیماریهای التهابی، ژنرسانی، تشخیص به وسیله MRI و جداسازی زیستی.
• معایب و خطرات جانبی استفاده از نانوذرات مغناطیسی
در قسمت دوم همایش که با ریاست دکتر منبتی از دانشگاه شیراز برگزار شد، ابتدا خانم زهرا سبحانی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز مطالبی را در مورد استفاده از نانوذرات سیستمهای دارورسانی تحت عناوین زیر ارائه کردند:
• معرفی واکسنها و سیستمهای واکسنرسانی و خواص آنها
• استفاده از نانوذرات در واکسنرسانی و واکسن تراپی برای درمان سرطان
و پس از ایشان آقای دکتر شیخی عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز درباره کاربردهای NEMS و MEMS در پزشکی سخنرانی نمودند. عناوین ارائه ایشان عبارت بودند از:
• نگاه اقتصادی به کاربرد NEMS و MEMS در پزشکی
• کاربردهای NEMS و MEMS در وسایل جراحی و دارورسانی الکترونیکی
سپس آقای دکتر عبدالحسین رزین از دانشگاه شیراز راجع به فناوری پروتئینهای ترکیبی تحت عناوین زیر سخنرانی کردند:
• تلفیق اهداف درمانی و دارورسانی در یک مولکول پروتئین
• کاربرد این پروتئینها در دارورسانی
در قسمت سوم که بعد از ظهر انجام شد، ابتدا آقای دکتر بحرالعلومی از دانشگاه شیراز راجع به تعریف نانوکامپوزیتها، خواص آنها و کارشان در پیوند استخوان و روشهای فرآوری نانوکامپوزیتهای هیدروکسی آپاتیت صحبت نمودند و در ادامه آقای دکتر حمیدی از دانشگاه شیراز راجع به سلولهای حامل سخنرانی کردند. این سخنرانی شامل مطالب زیر بود:
• تاریخچه، بیولوژی، مزایا، روشهای تهیه و مشخصات سلولهای حامل Erythrocytes
• حیطه کاربرد سلولهای حامل Erythrocytes در رهایش کنترل شده دارو و بهبود رسانش اکسیژن
پس از ایشان آقای محمد امیری از دانشگاه شیراز درباره نانوذرات زیست تخریبپذیر و کاربرد آنها در دارورسانی مقالهای ارائه کردند.
آقای دکتر منبتی دیگر سخنران این قسمت بودند که در زمینه تشخیص در ابعاد نانو در RNA، DNA و پروتئینها سخنرانی نمودند.
آقای پیام پیمانی آخرین سخنرانی علمی این همایش بودند که درباره تاریخچه نقاط کوانتومی، خواص وکاربردشان در دارورسانی هدفمند و تصویربرداری صحبت کردند.
پایان بخش این سمینار، سخنان آقای مهندس نیکنیا از کمیته فناوری نانو وزارت بهداشت بود. ایشان در سخنرانی خود با توضیح فرآیندهای برنامهریزی تعاملی، راهبرد فناوری نانو در کمیته فناوری نانو وزارت بهداشت را توضیح دادند و پس از معرفی کارگروههای کمیته فناوری نانو وزارت بهداشت، طرح پورتال فناوری نانو این وزارتخانه را در مورد وب سایت اطلاعرسانی، کتابخانه الکترونیک، سیستم paperless ، زیر ساخت آزمایشگاهی و آموزش الکترونیکی معرفی نمودند.