عدم استفاده میکروتراشه‌های جدید از ترانزیستورها

محققان برای اولین بار توانستند نمونه‌ای از یک تراشه کاملاً جدید تولید نمایند که بر خلاف ترانزیستورهای الکتریکی، مبتنی بر ترانزیستورهای مغناطیسی می‌باشد.

محققان برا