اعلام آخرین فرصت ثبت نام جهت شرکت درنمایشگاه تخصصی ۲۰۰۶ Nanotech Ventures

بزرگترین نمایشگاه تخصصی نانو در تاریخ هشتم و نهم ماه می ۲۰۰۶ در مرکز همایش‌های Hynes در بوستون برگزار خواهد شد.